Czy poczucie własnej wartości lidera wpływa na jego styl kierowania ? Przywództwo Empatyczne jako odpowiedź na potrzeby pokolenia „Z”

przez admin

W jeden z listopadowych wieczorów po sąsiedzku w Promie Kultury na Saskiej Kępie miałem przyjemność uczestniczyć  w cyklicznym spotkaniu z  legendą polskiej psychologii panią dr Ewa Woydyłło (autorka wielu książek w tym „Droga do siebie o poczuciu własnej wartości[1]). Było ono poświęcone ważnym aspektom budowania relacji, wywieraniu wpływu, modelowaniu postaw zarówno w obszarze osobistym jak…

Twój głos się liczy !

przez admin

Szkoleniowcy, nauczyciele, akademicy jako grupa zawodowa, do której również należę dbają o stały rozwój swoich kompetencji poprzez uczestniczenie w kursach i konferencjach, czytanie literatury fachowej czy śledzenie zmian na rynku. Jednocześnie świadomość zadbania o nasz główny narząd pracy jakim jest szeroko rozumiany aparat mowy jest bardzo niska. Przejawia się to brakiem szkoleń z tego zakresu…

Co łączy szybko rosnące organizacje (fast growers) z cyrkiem

przez admin

#fast growers #tent organizations #agile Często w naszych codziennych rozmowach o pracy używamy stwierdzenia, porównujemy naszą pracę, przedsiębiorstwo, organizację do cyrku. Określenie to ma charakter pejoratywny i ma wskazywać na chaos i lekkie podejście do wielu kwestii oraz działanie niezależnie od przeciwności. Ostatecznie „show must go on”. Pracując z szybko-rosnącymi organizacjami, czyli mającymi 20% przyrostu…

Bariery we wdrażaniu mentoringu w organizacjach

przez admin

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia autorstwa członków Stowarzyszenia PROMENTOR. Znajdziecie w niej artykuł autorstwa dr Sylwester Pietrzyk i dr Agnieszka Twaróg Kanus zawierający wyniki badań nad barierami we wdrażaniu mentoringu. Poniżej fragment rozdziału. ……………………Ogólnie rzecz ujmując największym zagrożeniem wszelkiej pomyślności jest brak zasad etycznych, celów do realizacji oraz zakłócające czynniki organizacyjne. Wdrażając program…

Wirtualizacja procesów szkoleniowych w organizacjach podczas pracy w wymuszonej izolacji z powodu SARS – CoV-2

przez admin

dr Sylwester Pietrzyk (fragment publikacji “Od tradycji do współczesnośći. Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta”. Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza 2022 ) Zwróciliśmy uwagę, że zmiana wywołana poprzez „pracę w warunkach wymuszonej izolacji” miała charakter gwałtowny co nasiliło negatywne na nią reakcje. Obserwacje przeprowadzone w okresie od marca 2020 do marca 2021, pozwalają wskazać zagrożenia…