Do prowadzenia szkoleń trzeba posiadać pewne predyspozycje psychologiczne, których niedobór utrudnia czy nawet totalnie wyklucza z działania w tym obszarze. Niestety podczas szkoleń często dzieją się sytuacje przerastające kompetencje ich prowadzących — jak sobie z nimi radzić dowiesz się na Treningu Trenerskim.

Program (2 dni):

Wprowadzenie do zajęć

 • Przedstawienie prowadzącego i uczestników zajęć.
 • Zapoznanie uczestników z programem szkolenia.
 • Integracja Zespołu – ćwiczenia wprowadzające.
 • Zawarcie paktu z grupą.
 • Doprecyzowanie potrzeb uczestników.
 • Wyjaśnienie kontekstu pierwszej fazy zajęć.

Jak uczą się dorośli?

 • Jak uczą się dorośli? (Andragogika).
 • Psychologiczne mechanizmy uczenia się – elementy psychologii uczenia się i funkcjonowania mechanizmów pamięci. Krzywa zapominania, cykliczność powtórek.
 • Etapy uczenia się dorosłych (Cykl uczenia się doświadczalnego wg D. Kolb’a.
 • Style uczenia się.
 • Bariery w uczeniu się dorosłych.
 • Trening, Coaching, Mentoring….różnice, wady, zalety.

Tworzenie sesji szkoleniowych

 • Przygotowanie poszczególnych sesji szkoleniowych.
 • Dobór technik szkoleniowych.
 • Przygotowanie materiałów, pomocy, konspektu i miejsca prezentacji.
 • Wykorzystanie pomocniczych środków audiowizualnych.
 • Wdrażanie nowych pracowników.
 • Metodologia procesu wdrażania pracownika.
 • Dostarczanie kluczowych informacji na temat jego działania oraz wizji, misji firmy.
 • Motywowanie pracownika.
 • Zawieranie kontraktu społecznego jako technika wywierania wpływu na ludzi.
 • Adaptacja pracownika w nowym miejscu pracy.
 • Tworzenie dokumentacji i materiałów wspierających proces adaptacji.

Prowadzący w akcji – warsztat Trenera

 • Zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami.
 • Ważne reguły wywierania wpływu – prawo podobieństwa i sympatii (prawo aureoli), prawo pierwszeństwa i świeżości, prawo autorytetu.
 • Techniki aktywizowania grupy.
 • Wrażenie wywierane na odbiorcy.
 • Komunikacja pozawerbalna w pracy Trenera.
 • Reguły autoprezentacji i ekspozycja publiczna.
 • Relacja prowadzący – grupa i jej wpływ na skuteczność przekazu.
 • Informacja zwrotna.
 • Prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy itp.

Sytuacje trudne w pracy Trenera- trudni uczestnicy

 • Źródła zachowań niechętnych i agresywnych uczestników zajęć.
 • Lęk przed ekspozycją i oceną.
 • Potrzeby uczestników zajęć i ich zaspakajanie.
 • Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami.
 • Stosowanie strategii asertywnej przez prowadzący.
 • Opór uczestników i techniki jego przezwyciężania.
 • Grupa – Współpraca z grupą i radzenie sobie ze stresem.
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami podczas prowadzenia szkoleń.
 • Rozumienie specyficznych zachowań ludzi.
 • Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia – podstawowe zasady procesu grupowego.
 • Kierowanie procesem poprzez wywieranie wpływu na grupę i uczestników.
 • Dopasowanie technik szkoleniowych do etapu procesu grupowego.

Ewaluacja szkoleń

 • Sesja podsumowująca.
 • Podsumowanie i uroczyste zakończenie prezentacji.
 • Wręczenie dyplomów.
 • Ewaluacja.

Co nas wyróżnia?

 • sprawdzeni trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w biznesie
 • specjalistyczna i różnorodna metodologia prowadzenia zajęć
 • elastyczność w dopasowaniu się do potrzeb naszych klientów
 • zadowoleni klienci

szczegóły

Cena brutto: 1190 PLN (szkolenie zwolnione z VAT)

Kontakt: spietrzyk@trenerbiznesu.com.pl

zapraszamy do kontaktu

  Imię i nazwisko*

  Adres email*

  Treść wiadomości