Action Learning

Czy stoisz w obliczu wyzwań? Czy czekają Cię zmiany w organizacji, zespole? Czy wprowadzasz nowe produkty i usługi na rynek? Czy zmagasz się z problemem komunikacji, przywództwa, braku motywacji itp.? Jeśli tak, to zapraszamy Cię do aktywnego poszukiwania rozwiązań Twoich problemów! W gronie innych menedżerów doświadczysz niezwykle skutecznej metody Action Learning. Pomoże Ci ona nie tylko poradzić sobie z wyzwaniami i problemami, ale wesprze rozwój Twoich kompetencji i wdrażanie innowacji w pracy lub w organizacji.

Action Learning jest szczególnie przydatny dla osób, które, aby odnieść sukces, muszą zacząć pracować w inny niż dotąd sposób. Metoda jest pomocna w sytuacji wyzwań i zmian organizacyjnych czy zespołowych.

W kameralnym gronie 6-8 osób będziesz pracować nad realnym wyzwaniem. Usłyszysz wiele pytań, poznasz odmienne podejście każdego z uczestników. Wszystko po to, abyś znalazł właściwą odpowiedź na swoje problemy i wyzwania.

Jak pracujemy?

Członkowie zespołu podczas każdej sesji pracują nad realnymi sprawami. Spotkanie prowadzi moderator, który dba o przebieg procesu. Spotkania odbywają się co 2 tygodnie. Każda osoba ma swój „czas antenowy” – 20 minut, który może wykorzystać w dowolny sposób – poszukać rozwiązania, podzielić się swoim doświadczeniem, poprosić o opinię w jakiejś sprawie, wysłuchać doświadczeń innych osób. Rolą pozostałych członków zespołu jest zadawanie pytań, aktywne słuchanie i dobudowywanie pomysłów, które są ważne dla „właściciela problemu” i pomagają wypracować nowe rozwiązanie.

Maszyna Goldberga/ Eisteina

Rozbudowane urządzenie albo seria mechanizmów działających na zasadzie domina. Każdy zespół ma do dyspozycji różnorodne materiały (rury, listewki, tektura, sznurki, kulki, kubełki i inne), z których następnie buduje swoją maszynę, w której energia zainicjowana na początku układu, musi dotrzeć do jego końca. Nadrzędnym celem proponowanej zabawy jest uświadomienie uczestnikom, że tylko wspólnym wysiłkiem, spójnym zarządzaniem wszystkimi elementami projektu i całym procesem oraz niezwykle precyzyjną komunikacją można osiągnąć sukces.

Pole minowe

Gra zespołowa pozwalająca na rozwój kompetencji w obszarze zmiany oraz pracy zespołowej. Pozwala na silną interakcję, dając szerokie pole do dyskusji na temat etapów zmiany, skuteczności komunikacji, przewodzenia, motywacji oraz uczenia się i niepowtarzania tych samych błędów. Na podłodze zespół rozkleja taśmą malarską szachownicę. Uczestnicy mają za zadanie metodą prób i błędów przejść przez ten teren omijając „miny”. W przypadku popełnienia błędu zespół rozpoczyna ćwiczenie od początku. Nadrzędnym celem proponowanej zabawy jest wzbudzenie refleksji jak skutecznie radzić sobie ze zmianą, jak nie mylić ruchu z działaniem.

Budowa mostu

Gra zespołowa pozwalająca na rozwój kompetencji w obszarze pracy zespołowej oraz kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. Pozwala na silną interakcję, dając szerokie pole do dyskusji na temat: skuteczności komunikacji, przewodzenia i motywacji. Pokazuje ważność tworzenia planu i konsekwentnej jego realizacji. Na podłodze zespół tworzy model mostu, który ma spełniać określone ćwiczeniem parametry. Nadrzędnym celem proponowanej zabawy jest wzbudzenie refleksji jak skutecznie radzić sobie wyzwaniami, łamać schematy i być kreatywnym. Pozwala zaobserwować, jak ludzie wchodzą ze sobą w interakcje. Podkreśla wagę motywacji, ale także koordynowania pracy zespołu.

Magneto

Licencjonowana gra szkoleniowa pozwalająca na rozwój kompetencji w obszarze pracy zespołowej oraz negocjacji i komunikacji. Gra wyzwala silne emocje, dając szerokie pole do dyskusji na temat: skuteczności komunikacji, negocjowania i motywacji, pokazuje ważność postaw. Gra ma charakter fabularny i ściśle sparametryzowane wyniki. Nadrzędnym celem proponowanej zabawy jest wzbudzenie refleksji jak skutecznie radzić sobie w sytuacji silnej rywalizacji i braku zaufania. Pozwala zaobserwować, jak ludzie wchodzą ze sobą w interakcje w sytuacji różnic interesów. Podkreśla wagę poczucia odpowiedzialności, ale także skuteczności osobistej.

Belfedar

Licencjonowana gra szkoleniowa pozwalająca na rozwój kompetencji w obszarze kooperacji oraz komunikacji. O sukcesie w grze decyduje jakość pracy zespołowej. Uczestnicy mają do wykonania szereg zadań z obszaru komunikacji. Pozwala im to lepiej poznać samych siebie oraz rozwijać szacunek wobec innych uczestników. Gra ma charakter fabularny co podnosi jej grywalność i uruchamia kreatywność graczy. Każde z 246 zadań do wykonania pozwala poznać, jak kierują nami emocje, jak możemy negocjować oraz jak dochodzić do kompromisów w grupach Nadrzędnym celem proponowanej zabawy jest pogłębienie współpracy pomiędzy uczestnikami, oraz rozwiązywanie konfliktów bez przemocy.