Osoba prowadząca ocenę okresową powinna nie tylko być zaznajomiona z samą techniczną stroną prowadzenia oceny, ale także z technikami komunikacyjnymi, dzięki którym skutecznie przekaże jej wyniki. Techniki te, to między innymi: zadawanie pytań, aktywne słuchanie, kierowanie aspiracjami i oczekiwaniami pracowników co do rozwoju ich kariery zawodowej.

Program (2 dni):

Wprowadzenie do programu

 • Zapoznanie uczestników z programem
 • Sprawy organizacyjne, zawarcie kontraktu z grupą
 • Budowania systemów ocen pracowniczych
 • Rola ocen pracowniczych
 • Kryteria ocen pracowników
 • Skale: osobowościowe, kwalifikacyjne, behawioralne, efektywnościowe
 • Technika oceniania: ocena opisowa, skale, testy, ranking, portfolio, technika wydarzeń krytycznych

Zarządzanie poprzez cele w kontekście oceny okresowej

 • Zasady przydzielania celów
 • Monitorowanie postępu realizacji celów
 • Mocne i słabe strony zarządzania poprzez cele

Rozmowa oceniająca

 • Prowadzenie rozmowy oceniającej z elementami rozwojowymi GROW
 • Poznanie etapów rozmowy GROW
 • Stosowanie technik komunikacyjnych ze szczególnym naciskiem na komunikację werbalną i niewerbalną
 • Rozwijanie empatii Prowadzenie rozmowy oceniającej – ustalanie celów i planu rozwoju (czas, sposób doskonalenia, rodzajów i źródeł wsparcia, zasad i sposobów oceny postępów)

Udzielanie informacji zwrotnej

 • A po co komu informacja zwrotna?
 • Budowanie kultury feedbacku w pracy zespołowej
 • Zasady udzielania negatywnej informacji zwrotnej
 • „Dekalog informacji zwrotnej” – fundamentalne zasady przekazywania informacji zwrotnej
 • Budowanie klimatu zaufania przez konstruktywną krytykę
 • Jak mówić trudne rzeczy zachowując relacje?
 • Ćwiczenia feedbacku korygującego (forma akwarium)
 • Co mądry menedżer potrafi zrobić w 60 sekund?
 • Jednominutowa pochwała i jednominutowa nagana
 • Rozmowa oceniająca studia przypadku
 • Praca nad przygotowanymi samodzielnie studiami trudnych sytuacji i metodom ich rozwiązywania (Video feedback).

Podsumowanie szkolenia

 • Ocena poziomu zadowolenia uczestników ze szkolenia

Co nas wyróżnia?

 • sprawdzeni trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w biznesie
 • specjalistyczna i różnorodna metodologia prowadzenia zajęć
 • elastyczność w dopasowaniu się do potrzeb naszych klientów
 • zadowoleni klienci

szczegóły

Cena brutto: 1190 PLN (szkolenie zwolnione z VAT)

Kontakt: spietrzyk@trenerbiznesu.com.pl

zapraszamy do kontaktu

  Imię i nazwisko*

  Adres email*

  Treść wiadomości