Jeżeli zapytamy naszych kolegów w pracy, czy boją się zmian zachodzących w ich miejscu pracy, to większość z nich odpowie, że nie. Jednak pytając ich, czy uważają, że ludzie boją się zmian, to odpowiedzą zdecydowanie twierdząco. To proste przeramowanie zaczerpnięte od Spencera Johnsona z książki „Kto zabrał mój ser” pokazuje, jak skomplikowanym procesem jest przeprowadzanie ludzi przez zmianę.

Program (2 dni):

Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

 • Krótka prezentacja programu
 • Oczekiwania uczestników
 • Ćwiczenie integracyjne

Cykl zmiany w firmie i jej aspekty

 • Rodzaje zmian
 • Istota zmiany
 • Dwa modele zmian
 • Obszary zmian w firmie
 • Obszary zmian podczas łączenia firm
 • Reakcje na zmiany różnych grup pracowników
 • Inicjacja, implementacja, instytucjonalizacja

Główne bariery we wprowadzaniu zmian – Identyfikowanie źródeł oporu pracowników

 • Opór jako siła napędowa zmiany
 • Przełożenie negatywów na pozytywy
 • Techniki przezwyciężania oporu pracowników
 • Dopasowanie strategii wprowadzenia zmiany w oparciu o nastawienie do niej pracowników
 • Zasady skutecznego wprowadzania zmian

Czynniki ludzkie – reagowanie na zmianę

 • Rola komunikacji w skutecznym przeprowadzaniu ludzi przez okres zmiany
 • Typologia pracowników w kontekście zmiany
 • Rola poszczególnych pracowników w kontekście zmiany (oponenci, agenci itd.)
 • Wprzęgniecie poszczególnych typów osób w proces zmiany
 • Emocje ludzi w procesie zmiany
 • Komunikacja zamieniająca negatywy na pozytyw, wyrażenia wywierające wpływ

Rola i zadania menedżera w pomocy ludziom w adaptacji zmiany

 • Rola i zadania menedżera podczas zmian
 • Reakcja na zmianę na jej poszczególnych etapach – reakcja menedżera
 • Jak kierownicy mogą pomóc ludziom w poradzeniu sobie ze zmianą?
 • Prowadzenie rozmów wspierających z pracownikami
 • Zarządzanie procesem komunikacji
 • Prowadzenie spotkania z zespołem komunikującego zmianę
 • Techniki szkoleniowe: praca własna, mini wykład, dyskusja moderowana.
 • Symulacje, praca w parach

Podsumowanie szkolenia – pomost w przyszłość

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
 • Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce
 • Indywidualny plan działania

Co nas wyróżnia?

 • sprawdzeni trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w biznesie
 • specjalistyczna i różnorodna metodologia prowadzenia zajęć
 • elastyczność w dopasowaniu się do potrzeb naszych klientów
 • zadowoleni klienci

szczegóły

Cena brutto: 1190 PLN (szkolenie zwolnione z VAT)

Kontakt: spietrzyk@trenerbiznesu.com.pl

zapraszamy do kontaktu

  Imię i nazwisko*

  Adres email*

  Treść wiadomości