W literaturze spotykamy wiele artykułów na temat motywowania pracowników, rzadko jednak znajdują się opracowania o przyczynach demotywacji. Podobnie ma się ze szkoleniami. Każdy kierownik chętnie bierze udział w zajęciach poświęconym motywowaniu pracowników natomiast demotywacja jest ciągle przemilczanym tematem.

Program (2 dni):

Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

 • Krótka prezentacja programu
 • Oczekiwania uczestników
 • Ćwiczenie integracyjne

Komunikacja w procesie zarządzaniu ludźmi

 • Techniki wywierania wpływu i oddziaływania na ludzi – psychologia wywierania wpływu na ludzi: zasada wzajemności, niedostępności, konsekwencji, autorytetu i konformizmu
 • Odsłanianie intencji
 • Udzielanie informacji zwrotnej, trudne rozmowy szefowskie
 • Rozmowa motywująca, rozmowa dyscyplinująca
 • Asertywność szefa

Udzielanie informacji zwrotnej

 • A po co komu informacja zwrotna?
 • Budowanie kultury feedbacku w pracy zespołowej
 • Zasady udzielania negatywnej informacji zwrotnej
 • Fundamentalne zasady przekazywania informacji zwrotnej
 • Budowanie klimatu zaufania przez konstruktywną krytykę
 • Jak mówić trudne rzeczy zachowując relacje?

Ćwiczenia feedbacku korygującego (forma akwarium)

 • Co mądry menedżer potrafi zrobić w 60 sekund?
 • Jednominutowa pochwała i jednominutowa nagana
 • Praca nad przygotowanymi samodzielnie studiami trudnych sytuacji i metodom ich rozwiązywania

Motywowanie i nagradzanie pracowników

 • Co mnie motywuje – test autoanalizy
 • Teorie motywacji – krótkie omówienie
 • Zabawy motywacyjne
 • Określanie potrzeb i czynników motywujących własnych pracowników
 • Pieniądze – czynnik motywujący?
 • Dostosowanie stylu zarządzania menedżera do etapu rozwoju zespołu
 • Dynamika zespołu
 • Dopasowanie stylu zarządzania i autorytetu
 • Wnioski nt. własnego zespołu
 • Wnioski nt. własnego zespołu

Kierownik w sytuacji zmiany

 • Elastyczne kierowanie zespołem
 • Zmiana jako proces
 • Opór przed zmianą
 • Jak wspierać organizację i zespół w sytuacji zmiany
 • Studium przypadku – projekt grupowy

Podsumowanie szkolenia – pomost w przyszłość

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
 • Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce
 • Indywidualny plan działania

Co nas wyróżnia?

 • sprawdzeni trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w biznesie
 • specjalistyczna i różnorodna metodologia prowadzenia zajęć
 • elastyczność w dopasowaniu się do potrzeb naszych klientów
 • zadowoleni klienci

szczegóły

Cena brutto: 1190 PLN (szkolenie zwolnione z VAT)

Kontakt: spietrzyk@trenerbiznesu.com.pl

zapraszamy do kontaktu

  Imię i nazwisko*

  Adres email*

  Treść wiadomości