Jesienią 2021 uczestniczyłem w spotkaniu autorskim z legendarnym reżyserem Markiem Koterskim. Mała kameralna grupa i serdeczne podejście pana Marka, stworzyły wspaniałą atmosferę. Ośmieliło mnie to do podjęcia rozmowy na temat filmu „7 uczuć”, która zamieniła się w prawie godzinny dialog. Film ten jest w jakiś sposób próbą przywołania wspomnień z czasów dzieciństwa, pokazując w jaki sposób uruchomione uczucia wpływają na nasze działania. Ta spontaniczna konwersacja była dla mnie ważna ponieważ pokazywała mi znaczenie emocji z wrażliwej perspektywy artysty.

Gdy zadałem pytanie, która z emocji jest dla człowieka kluczowa, reżyser stwierdził, że jest nią wstyd. Spełnia on wiele funkcji może nas chronić, rozwijać samokontrolę, monitorować nasze interakcje oraz być elementem systemowego karania.

Zwróciło mi to uwagę na świadomość własnych emocji i idących za nimi działań w kontekście relacji profesjonalnych. Jest to szczególnie widoczne w procesie zarządzania co więcej może być kluczowym czynnikiem w odnoszeniu sukcesów biznesowych. Żyjemy w czasach gdy „nie rywalizuje się już tylko produktami, ale tym jak dobrze wykorzystuje się swoich ludzi”[1].

Pojęcie Inteligencji emocjonalnej zostało spopularyzowane przez Daniela Golemana. Zwrócił uwagę na fakt, że wiele osób o bardzo wysokim ilorazie inteligencji nie odnosi sukcesów w biznesie i życiu. Skłoniło go do poszukania odpowiedzi na pytanie co dodatkowo może wpływać na sukces. Zauważył, że ogromny wpływ na nasze reakcje, zachowania, decyzje mają emocje także w relacjach biznesowych. Jeżeli zatem zrozumiemy własne emocje i zaczniemy panować nad ich wyrażaniem oraz wypracujemy umiejętność rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych i osób z otoczenia to zaczniemy działać skuteczniej. Ta umiejętność została nazwana inteligencją emocjonalną.

Co ciekawe można rozwijać swoją EQ, wypracowywać empatię  i wyrozumiałość, trenować samodyscyplinę i wewnętrzną automotywację, skuteczniej komunikować się z innymi. Te umiejętności są kluczowe w pracy kierownika. Większość pracy menadżera to komunikacja do zespołu i człowieka. Istotna jest także umiejętność wywierania wpływu na ludzi oraz kierowania emocjami innych. Umiejętność wywoływania autentycznej pozytywnej zmiany w ludziach. Świadomość EQ będzie miała wpływ na jakość pracy i osiągane wyniki przy zachowaniu dobrych relacji. Zainteresowanie tematem EQ jest duże ostatnio prowadziłem zajęcia z tego zakresu między innymi dla studentów AIESEC SGH w Warszawie.

P.S.

Kto jeszcze nie widział polecam film ”7 uczuć” w reżyserii Marka Koterskiego, wspaniała obsada i gra aktorska.

dr Sylwester Pietrzyk


[1] D. Goleman, „Jnteligencja emocjonalna w praktyce” Media i Rodzina, Poznań 2016s. 21,