ZAPRASZAM NA SPOTKANIE ONLINE NA PROFILU ASPEKT HR NA FACEBOOK w dniu 11 maja o godzinie 15-16.

https://www.facebook.com/AspektHr/

Amerykański uczony Alvin Toffler już 40 lat temu ogłosił
nadejście ery gospodarki opartej na wiedzy. Zmiany
zachodzące w biznesie potwierdzają wyniki jego badań,
obecnie najbardziej wpływowe firmy na świecie zmieniające
nasze życie, budują swoją strategię o głoszone
przez niego założenia. Wśród wielu metod zarzadzania
wiedzą w organizacjach jednoznacznie za najbardziej
skuteczną wymienia się mentoring.
Metoda ta jest stara jak ludzkość ponieważ pozwala
nie tylko na przekazanie wiedzy, ale także wpływa
na postawy. Jednocześnie pochopne zwolnienia
pracowników wywołane kryzysem pandemii, mogą
spowodować, odejście osób o głębokich „silosowych”
kompetencjach. Taka strata może cofnąć organizację
w rozwoju, ponieważ musi ona na nowo „wypracować”
znane już rozwiązania. Pewne procesy są zatrzymane
lub muszą zostać zmodyfikowane albo zredukowane.
Sytuacja ta ujawnia się dopiero wtedy gdy w przedsiębiorstwie
dochodzi do sytuacji kryzysowej, której
rozwiązanie wymaga dużego doświadczenia. Poziom
„mistrzowski” kompetencji, jaki zwykle posiadają doświadczeni
pracownicy 50+, pozwala na wypracowywanie
nowych metod i narzędzi, a nie tylko na naprawę
już istniejących. Wczesne zadbanie o transfer wiedzy od
osób 50+ przy pomocy programów mentoringowych
chroni organizacje przed takim ryzykiem.