17 grudnia 2020 odbyła się XI  Ogólnopolska Konferencja Medialna „Wirtualizacja życia społecznego w czasach pandemii” Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Przedstawiałem na niej wyniki moich badań pilotażowych prowadzonych pod opieką prof. J.D. Antoszkiewicza z SGH Warszawa, dotyczących barier w szkoleniu online.

Jedna z wielu podnoszonych  kwestii dotyczyła utrzymania uwagi podczas zajęć w trybie zdalnym. Badania zostały przeprowadzona w grudniu 2020 na grupie 100 pracowników pracujących w warunkach home–office i biorących udział w szkoleniach online. Respondenci reprezentują różne branże i dziedziny gospodarki w tym administracja państwowa. Wyniki badań potwierdzają także moje obserwacje z osobiście prowadzonych zajęć.

  • 46,5% respondentów uważa, że maksymalny czas koncentracji podczas szkoleń online to do 60 minut.
  • 35,4% traci uwagę po 30 minutach.
  • Zaledwie 15,2%  uważa że 90 minut to właściwy czas na

Badania potwierdzają obserwację, że jedną z barier w szkoleniach online jest trudność utrzymania koncentracji. Rozwiązaniem może być zmiana harmonogramu szkoleń odchodząca o d akademickiego  90 minut zajęć i 15 minut przerwy. Najbardziej racjonalne są zajęcia 60-70 min i 5-10 min przerwy koniecznie ruchowej z racji pozycji siedzącej. Ważne jest stosowanie także metod aktywizujących.

Obecnie trwają badania na większej liczbie respondentów. Temat barier w prowadzeniu szkoleń online jest nowy i wymaga głębszej analizy.

dr Sylwester Pietrzyk

Autor: „Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie senioralizacji społeczeństwa” PWE 2020