Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.

Mahatma Gandhi

Szkoła trenerów to kompleksowa metoda zdobycia atrakcyjnych na rynku kompetencji szkoleniowo-rozwojowych.  Zajęcia dostarczają praktycznej i teoretycznej wiedzy, pozwalającej na samodzielne podjęcie pracy trenera. Koncepcja szkoły jest oparta o najnowsze metody aktualnie używane na rynku. Czerpie z brytyjskich doświadczeń szkoleniowych opartych o modele kompetencyjne i standaryzację procesów biznesowych. Porusza nie tylko zagadnienia związane ze szkoleniem ale także coachingiem i mentoringiem. Przygotowuje jej adeptów do samodzielnego funkcjonowania zarówno jako trener wewnętrzny jak i zewnętrzny.

Program został zaplanowany w oparciu o realne doświadczenia w prowadzeniu szkoleń oraz najnowszą wiedzę z zakresu rozwoju osób dorosłych. Prezentujemy nie tylko wiedzę szkoleniową ale także elementy coachingu i mentoringu niezbędne w rozwoju osób dorosłych.

ODBIORCY:

Szkoła jest adresowana do:

 • osób prowadzących szkolenia zarówno wewnątrz organizacji biznesowych jak i administracji czy pożytku publicznego
 • menadżerowie którzy szkolą swoje zespoły „on the job”
 • nauczyciele, edukatorzy i animatorzy

KORZYŚCI:

 • zdobycie atrakcyjnego zawodu
 • wzbogacenie swoich kompetencji o procesjonalną gotowość do dzielenia się wiedzą
 • zrozumienie procesów uczenia się osób dorosłych
 • certyfikat szkoły z pewnością ma wyższą rangę niż świadectwa ze szkoleń
 • wzrost jakości  transferu wiedzy przekładający się na postrzeganie nas jako ekspertów

ATUTY:

 • koncepcja szkoły oparta o kilkaset projektów tysiące dni szkoleń trenerskich przeprowadzonych w ponad 500 organizacji od 2006 roku
 • korzystanie z badań naukowych w oparciu o obszar zarządzania wiedza w organizacjach
 • praktyczne szkoleniowe metody poznane na szkoleniach w Londynie, Kopenhadze i Belgradzie
 • praktyczne doświadczenie prowadzących liczone w tysiącach dni szkoleniowych

6 sesji szkoleniowych po 2 dni= 12 dni x8h= 96h+4h superwizji.

 1. Wprowadzenie do koncepcji rozwoju pracowników w organizacji

16 godz. szkoleniowych

Cele warsztatu

  • Nabycie wiedzy z zakresu modelu zarzadzania zasobami ludzkimi, modeli kompetencyjnych, zasad uczenia się osób dorosłych, cyklu Kolba
  • Pogłębienie świadomości systemu zarządzania wiedza w organizacjach jako narzędzia uzyskiwania przewagi konkurencyjnej
  • Nabycie umiejętności definiowania kompetencji i mierzenia ich poziomu oraz zarządzania procesem szkoleniowym
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu procesu szkoleniowego oraz ról w nim przydzielonych
  • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy ustalającej cele szkolenia z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 1. Badanie potrzeb szkoleniowych i projektowanie szkoleń-metody szkoleniowe

16 godz. szkoleniowych

Cele warsztatu

  • Nabycie wiedzy z zakresu modelu identyfikowania i analizowania potrzeb szkoleniowych w oparciu modele kompetencyjne
  • Pogłębienie świadomości ważności procesu badania potrzeb jako kluczowego elementu w procesie planowania szkoleń
  • Nabycie umiejętności projektowania narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych w oparciu o cele szkoleniowe, grupę i kulturę organizacji
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu analizowania danych pozyskanych w procesie badani potrzeb
  • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy doradczej z klientem
 1. Metody szkoleniowe specyfika i metody stosowania – ćwiczenie wystąpień warsztat praktyczny

16 godz. szkoleniowych

Cele warsztatu

 1. Ćwiczenie wystąpień warsztat praktyczny – praca głosem i elementy dramy

16 godz. Szkoleniowych

Cele warsztatu

  • Nabycie wiedzy z zakresu rodzajów metod szkoleniowych i ich stosowania
  • Pogłębienie świadomości doboru metody szkoleniowej pod cel szkolenia
  • Nabycie umiejętności modyfikowania metod szkoleniowych w kontekście oporu grupy i procesu grupowego
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwie stosowanych metod szkoleniowych
  • Doskonalenie umiejętności stosowania metod szkoleniowych między innymi: studium przypadku, odgrywania ról, ćwiczeń grupowych itp.
 1. Coaching i Mentoring w pracy trenera

16 godz. Szkoleniowych

Cele warsztatu

  • Nabycie wiedzy z zakresu metodologii mentoringu i coaching
  • Pogłębienie świadomości stosowania mentoringu i coachingu w kontekście celów rozwojowych
  • Nabycie umiejętności doboru i używania różnorodnych metod coachingowych np. GROW, lejek odwrócony, koło życia etc.,
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu mentoringu jako procesu rozwojowego
  • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów z podopiecznym -mentee.
 1. Ewaluacja szkoleń i superwizja trenerska obrona dyplomu

16 godz. szkoleniowych

Cele warsztatu

  • Poznanie modelu ewaluacji szkoelń w oparciu o model D. Kirkpatricka i elementu metodologii ROI
  • Pogłębienie świadomości miejsca ewaluacji w procesie szkoleniowym
  • Nabycie umiejętności tworzenia narzędzi badania efektywności szkoleń, ankiety, testy, karty obserwacji
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu interpretacji wyników ewaluacji
  • Doskonalenie umiejętności tworzenia raportów poszkoleniowych

Co nas wyróżnia?

 • sprawdzeni trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w biznesie
 • specjalistyczna i różnorodna metodologia prowadzenia zajęć
 • elastyczność w dopasowaniu się do potrzeb naszych klientów
 • zadowoleni klienci

Harmonogram szkoły

4-5 kwiecień 2020
4-5 kwiecień 2020

25-26 kwiecień 2020
25-26 kwiecień 2020

9-10 maj 2020
9-10 maj 2020

23-24 maj 2020
23-24 maj 2020

06-07 czerwiec 2020
06-07 czerwiec 2020

20-21 czerwiec 2020
20-21 czerwiec 2020

szczegóły

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena brutto: 5900 PLN (szkolenie zwolnione z VAT)

Kontakt: spietrzyk@trenerbiznesu.com.pl

zapraszamy do kontaktu

  Imię i nazwisko*

  Adres email*

  Treść wiadomości