W ostatni weekend miał miejsce XX Zjazd Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania Matrik. Podczas zjazdu poproszono mnie o poprowadzenie panelu rozwojowego. Wybrałem zagadnienie rozwoju trenera w oparciu o zbierane w ankietach ewaluacyjnych informacje zwrotne. Podczas zajęć analizowaliśmy strukturę ankiety jakość i ilość umieszczanych informacji. Analizowaliśmy użyty język i sformułowania. Okazało się, że na podstawie dobrze wypełnionych ankiet można nie tylko zebrać informację zwrotną ale także odkryć elementy kultury organizacji. Zajęcia spotkały się z ciepłym przyjęciem.