WindykacjA

TECHNIKI PROWADZENIA ROZMÓW Z DŁUŻNIKIEM W KONTAKCIE BEZPOŚREDNIM I TELEFONICZNYM

Obecnie wiele firm spotyka się z problemem nieterminowego bądź całkowitego braku spłat ich należności od klientów czy kontrahentów. W chwili takiego zdarzenia, często zadajemy sobie pytanie czy tej sytuacji można było uniknąć, czy można było przewidzieć takie zachowanie ze strony naszego partnera biznesowego.

 Program (2 dni):

Dlaczego ludzie nie wywiązują się ze swoich zobowiązań ?

 • Postawa i nastawienie w negocjacjach windykacyjnych.
 • Powody dla których ludzie nie płacą pieniędzy ?
 • Sankcje jakie mogą być wobec nich zastosowane.

 

Warsztat komunikacyjny:

 • Podstawowe techniki komunikacyjne, kontrolowanie rozmowy, zadawanie pytań, parafraza, dowartościowanie
 • Wykorzystanie mowy ciała w negocjacjach windykacyjnych,
 • Pierwsze wrażenie dostrojenie i prowadzenie

 

Struktura rozmowy windykacyjnej

 • Zapoznanie ze struktura rozmowy windykacyjnej.
 • Efektywny kontakt z klientem
 • Typologia klientów pod kątem ich strategii działania i dopasowanie odpowiedniego sposobu prowadzenia rozmowy windykacyjnej.
 • Uzyskiwanie zobowiązań
 • Logarytmy rozmów

 

Typy klientów windykacyjnych i metody radzenia sobie z nimi

 • Klient broniący się na „biedę"
 • Klient broniący się a co mi zrobicie
 • Klient pozornie układny
 • Klient urażony osobiście
 • Inne typy

 

Windykacja telefoniczna

 • nawiązanie kontaktu
 • wykorzystanie technik komunikacyjnych
 • zbieranie informacji
 • ustalanie zobowiązania
 • wywieranie wpływu poprzez zastosowanie odpowiednich technik
 • wychwytywanie sprzeczności w argumentacji klienta

 

Podsumowanie szkolenia

 • „Gra z konfliktem" opcjonalnie czynniki i warunki, które powodują, że ludzie chcą ze sobą współpracować
 • Pytania , ewaluacja, certyfikaty