ZASTRZEŻENIA PRAWNE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Zawartość serwisu www.???????.pl, wliczając w to elementy tekstowe, graficzne i układ strony, jest własnością ??????? oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem. W celach komercyjnych żadna część serwisu nie może bez uprzedniej pisemnej zgody ????????? być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana.

?????? nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź materiały. ???????? nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu. Za powstanie ewentualnych szkód w wyniku tego użytkowania całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik serwisu.