Zarządzanie czaseM

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

Nie ma nic prostrzego niż być zajętym i nic trudniejszego niż być efektywnym. Mówimy, że czas płynie, galopuje (szczególnie, jeśli spędzamy go w sposób przyjemny) czy wlecze się, gdy wykonujemy szczególnie przykre zadania. Jednak ze ścisłego punktu widzenia czas „płynie" ze stałą prędkością.

 Program (2 dni):

 Wprowadzenie do programu

 • Zapoznanie uczestników z programem.
 • Sprawy organizacyjne, zawarcie kontraktu z grupą.
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami rządzącymi czasem.
 • Dokonanie analizy wykorzystania własnego czasu.

 

Planowanie

 • Dlaczego wyznaczamy plany/motywacja
 • Metody wyznaczania celów (MBO), SMART
 • Ćwiczenie sporządzania planów, krótko, średnio, i długoterminowych
 • Wykorzystanie formularzy, Gantt, outlook
 • Metoda 60/40

 

Podejmowanie decyzji i ustalanie priorytetów

 • Metody ustalania priorytetów
 • Matryca Eisenhowera: zadania rozważne, ulotne, kryzysowe, drugorzędne.
 • Ćwiczenie dające informacje zwrotną na temat miejsca pobytu w Ćwiartce.
 • Analiza ABC
 • Pułapki przy ustalaniu priorytetów

 

Informacja i komunikacja

 • Racjonalne obywanie narad, trudni uczestnicy, budowanie zasad rządzących spotkaniem
 • Racjonalne rozmowy dwustronne, wykorzystanie technik komunikacji: parafraza, dowartościowanie, klaryfikacja, techniki zamykania rozmów (przypomnienie)
 • Racjonalne telefonowanie

 

Organizacyjne zasady kształtowania dnia c.d.

 • Ramowy plan dnia.
 • Indywidualny styl pracy.
 • Krzywa zakłóceń dziennych
 • Naturalny rytm dnia.Indywidualny styl pracy.

 

Praktyczne wykorzystanie poznanych zasad

 • Ćwiczenie dzień z życia pracownika.
 • „Pożeracze czasu i prokrastyancja"
 • Radzenie sobie ze stresem

 

Podsumowanie szkolenia

 • Ocena poziomu zadowolenia uczestników ze szkolenia
 • Test ewaluacyjny