prezentacje

 

Według, brytyjskiej skali określającej poziom stresu, na jednym z najwyższych miejsc znajduje się wystąpienie publiczne. Te wysoką pozycję potwierdzają rozmowy z uczestnikami zajęć z zakresu prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych. Na pytanie co powoduje u nich taki stres padają różne odpowiedzi: nie będę wiedział co powiedzieć, stracę głos, na sali będą osoby, które złośliwie będą sabotowały moje działanie, moje tezy przedstawione w prezentacji nie spotkają się z życzliwym przyjęciem.

 Program (2 dni):

Komunikacja w procesie powadzenia prezentacji

 • Proces komunikacji w kontekście komunikacji z grupą
 • Komunikacja werbalna i mowa ciała w pracy prezentera

 

Bariery w efektywnej komunikacji

 • Werbalne techniki przezwyciężania barier w komunikacji
 • Podążanie za uczestnikami
 • Używanie sugestywnego języka
 • Techniki wizualizacji podczas prowadzenia prezentacji biznesowych

 

Planowanie i przygotowanie prezentacji biznesowych

 • Zasady przygotowania - konspekt
 • Formułowanie ogólnych i operacyjnych celów prezentacji –(prezentacja informacyjna, sprzedażowa, zmieniająca postawę ).
 • Przygotowanie poszczególnych modułów prezentacji.
 • Dobór technik prezentacyjnych.
 • Przygotowanie materiałów, pomocy, konspektu i miejsca prezentacji.

 

Warsztat pracy prowadzącego

 • Predyspozycje psychologiczne w pracy prowadzący.
 • Cechy dobrego prowadzący.
 • Wrażenie wywierane na odbiorcy.
 • Reguły autoprezentacji i ekspozycja publiczna.
 • Relacja prowadzący - grupa i jej wpływ na skuteczność przekazu.
 • Techniki aktywizowania grupy.
 • Prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie, używanie pomocy itp.
 • Wybrane metody prowadzenia.

 

Sytuacje trudne w pracy prowadzącego

 • Źródła zachowań niechętnych i agresywnych.
 • Lęk przed ekspozycją i oceną.
 • Stereotypy i uprzedzenia.
 • Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami.
 • Stosowanie strategii asertywnej przez prowadzący.
 • Komunikat JA.
 • Asertywność podczas prowadzenia prezentacji.
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami podczas prowadzenia prezentacji.
 • Rozumienie specyficznych zachowań ludzi.

 

Nagranie video swojego warsztatu:

 • Nagranie video próbek własnego warsztatu oraz odtworzenie wraz z indywidualnym feedbackiem.

 

Podsumowanie zajęć

 • Ewaluacja