Ocena okresowa

 

Osoba prowadząca ocenę powinna być nie tylko zaznajomiona z samą techniczną stroną prowadzenia oceny, ale także z technikami komunikacyjnymi, dzięki którym sama rozmowa się odbywa. Są to: zadawanie pytań, aktywne słuchanie, kierowanie aspiracjami i oczekiwaniami pracowników co do rozwoju ich kariery zawodowej.

 Program (2 dni):

Wprowadzenie do programu

 • Zapoznanie uczestników z programem.
 • Sprawy organizacyjne, zawarcie kontraktu z grupą.
 • Budowania systemów ocen pracowniczych
 • Rola ocen pracowniczych
 • Kryteria ocen pracowników, skale
 • Skale: osobowościowe, kwalifikacyjne ,behawioralne, efektywnościowe
 • technika oceniania: ocena opisowa, skale, testy, ranking, portfolio, technika wydarzeń krytycznych

 

Zarządzanie poprzez cele w kontekście oceny okresowej

 • Zasady przydzielania celów
 • Monitorowanie postępu realizacji celów
 • Mocne i słabe strony zarządzania poprzez cele

 

Rozmowa oceniająca

 • Prowadzenie rozmowy oceniającej z elementami rozwojowymi GROW
 • Poznanie etapów rozmowy GROW
 • Stosowanie technik komunikacyjnych ze szczególnym naciskiem na komunikację werbalną i nie werbalną.
 • Rozwijanie empatii Prowadzenie rozmowy oceniającej - ustalanie celów i planu rozwoju (czas, sposób doskonalenia, rodzajów i źródeł wsparcia, zasad i sposobów oceny postępów)

 

Udzielanie informacji zwrotnej

 • A po co komu informacja zwrotna?
 • Budowanie kultury feedbacku w pracy zespołowej
 • Zasady udzielania negatywnej informacji zwrotnej
 • „Dekalog informacji zwrotnej" - fundamentalne zasady przekazywania informacji zwrotnej
 • Budowanie klimatu zaufania przez konstruktywną krytykę
 • Jak mówić trudne rzeczy zachowując relacje?
 • ćwiczenia feedbacku korygującego (forma akwarium)
 • Co mądry menedżer potrafi zrobić w 60 sekund?
 • jednominutowa pochwała i jednominutowa nagana
 • Rozmowa oceniająca studia przypadku
 • Praca nad przygotowanymi samodzielnie studiami trudnych sytuacji i metodom ich rozwiązywania (Videofeedback).

 

Podsumowanie szkolenia

 • Ocena poziomu zadowolenia uczestników ze szkolenia